1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Self-knowledge
 

تست روانشناسی میلون (تست MCMI) از جمله تست های منحصر به فردی ست که در آن بر اختلال های شخصیت و نشانه هایی که اغلب با این اختلال ها همراه هستند تاکید می شود.

نسخه فعلی تست میلون (MCMI-III) شامل 175 سوال تحت 28 مقیاس جداگانه و براساس طبقات:
1- شاخص های تغییر پذیری
2-الگوهای شخصیت بالینی
3-آسیب های شدید شخصیت
4-نشانگان بالینی
5-نشانگان شدید بالینی نمره گذاری می شود که با نظریه ی شخصیت میلون و DSM-IV همخوانی دارد.

مقایسه تست میلون با تست MMPI:
تفاوت این دو پرسشنامه به طور کلی در موارد زیر خلاصه می شود :

- هردو ابزار دامنه گسترده ای از الگوهای پایدار شخصیت و نشانگان بالینی را پوشش می دهند.

- تست روانشناسی میلون مکمل MMPI است زیرا برای تشخیص اختلالات محور II طراحی شده است در حالیکه MMPI بر اختلال های محور I تاکید دارد.

- تست میلون بطور قابل ملاحظه ای از MPMI کوتاهتر است (175ماده در بر ابر 567ماده) و فقط 20 تا 30 دقیقه زمان می برد که برای آن یک امتیاز مهم محسوب می شود.

- پایه های پژوهشی، مطالعات روایی و گزینه های تفسیری برای MMPI گسترده ترازآزمون میلون است که می تواند برای تست MCMI یک محدودیت در نظر گرفته شود.

DNN